Muhasebe İşlemleri

Tam zamanlı yönetimin en önemli hususlarından olan muhasebe ve finansal takip işlemleri için çok titiz çalışmaktayız. Gerek kullandığımız kayıt programları gerekse uzman ekibimizin sağladığı otomasyonel sistemlerle aidatların tahsili ve takip edilmesi, bina yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması ve takibi, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin hukuki süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, belirlenen periyotlarda gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması ve yayınlanması, gelir-gider kalemlerinin kayıtlarının tutulması gibi işlemler sağlanmaktadır.